PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
Aktualności
 
 
Artykuły:
 
 

Zwracamy uwagę, że wnioskodawcy /Jednostki Sektora Finansów Publicznych/, którym zostanie przyznana dotacja, przed podpisaniem umów będą  zobligowani do dostarczenia zaktualizowanego Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT lub innych dokumentów związanych z kwalifikowalnością tego podatku. Jest to związane z wyrokiem TSUE w sprawie C-276/14 dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT poniesionego w ramach projektów realizowanych przez  jednostki samorządu terytorialnego.

Informujemy, że Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad projektem ustawy o zasadach rozliczeń  w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zamianie ustawy o finansach publicznych.

Data dodania: czwartek, 25 lutego 2016r.

UWAGA!
Zostaje przedłużony nabór ekspertów  do oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych - edycja I/2016/SiK  do dnia 15 lutego 2016 roku.

Dokumenty do pobrania

 • Zapytanie ofertowe
 • Załączniki do zapytania: wzór formularza ofertowego, oświadczenie Wykonawcy, wzór życiorysu, wzór deklaracji bezstronności i poufności, wzór umowy w formacie:
Data dodania: poniedziałek, 8 lutego 2016r.

W związku z ogłoszonym przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości naborem wniosków w ramach projektu „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” , zapraszamy na spotkanie przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych  instytucji kultury z powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego.

Data dodania: środa, 3 lutego 2016r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 lutego do dnia 4 marca 2016 r. można składać wnioski o dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w ramach naboru wniosków I/2016/SiK

Data dodania: piątek, 29 stycznia 2016r.

W związku z realizacją projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” ogłaszamy nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych - edycja I/2016/SiK.

Dokumenty do pobrania

 • Zapytanie ofertowe
 • Załączniki do zapytania: wzór formularza ofertowego, oświadczenie Wykonawcy, wzór życiorysu, wzór deklaracji bezstronności i poufności, wzór umowy w formacie:
Data dodania: piątek, 22 stycznia 2016r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl