PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
Organizacja pozarządowa jest przedmiotowo zwolniona z Ustawy PZP, poza tym kwota (nawet przy założeniu pozyskania maksymalnej dotacji) projektu i tak nie podlega tej Ustawie – jak do tej kwestii mają się zapisy o zlecaniu usług podwykonawcom i na jakiej podstawie będą weryfikowane?
 
 

Odp.: Wytyczne 2.6.2 Realizacja zamówień

W przypadku, gdy wykonanie działania wymaga od Beneficjenta udzielenia zamówienia publicznego, musi on udzielić zamówienia zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych.  Procedury polskiej ustawy o zamówieniach publicznych muszą być stosowane w przypadku podmiotów, do których te przepisy mają zastosowanie.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl