PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
 • Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
  Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
Wnioskodawca chce złożyć wniosek w ramach programu „GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ” /Podprogram: Rozwój Lokalny; Dotacje i granty/ na realizację projektu, którego realizacja nie jest możliwa na terenie województwa świętokrzyskiego ze względu na brak zasobów. Czy w związku z tym projekt może być realizowany w formie wyjazdowej? Zamysłem projektu będzie profesjonalne przygotowanie beneficjentów do pracy tak by wykonywane przedmioty stały się produktem lokalnym gminy.
 
 

Odp.: Zgodnie z zapisem w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje 2.1.3 Kwalifikowalne działania: działania, o realizację których można aplikować:

Lokalizacja

Projekty muszą być realizowane w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim lub sandomierskim (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św.).

Projekty, które mają być wdrażane w obszarach i/lub które bezpośrednio oddziałują na obszary znajdujące się poza obszarem określonym powyżej zostaną odrzucone.

W związku z powyższym realizacja projektu musi się odbywać na terenie powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego lub sandomierskiego (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św. Jeżeli jednak, warsztaty garncarskie byłyby częścią całego projektu, realizowanego na terenie objętym projektem, wówczas dopuszczalna jest możliwość zorganizowania tychże warsztatów poza tym obszarem. Proszę również uwzględnić czynnik ekonomiczny realizacji takiego projektu.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl