PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
Czy Partner Wnioskodawcy /organizacji pozarządowej/ może mieć siedzibę poza terenem realizacji projektu w ramach programu „GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ” /Podprogram: Rozwój Lokalny; Dotacje i granty/?
 
 

Odp.: Zgodnie z zapisem w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje 2.1.2 Partnerstwa i kwalifikowalność partnerów:

Partnerzy wnioskodawców, którzy uczestniczą w planowaniu i realizacji działań i koszty, jakie ponoszą są kwalifikowalne w ten sam sposób, jak te poniesione przez beneficjenta dotacji, muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności, jak pokazano w pkt. 2.1.1 powyżej dla wnioskodawców, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego / jednostek sektora finansów publicznych, które muszą mieć siedzibę na terenie realizacji projektu.

W związku z powyższym Partner Wnioskodawcy /organizacji pozarządowej/ nie może mieć siedziby poza terenem realizacji projektu.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl