PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
Czy organizacja pozarządowa mająca siedzibę w Kielcach może złożyć wniosek o dotację w ramach programu „GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ” /Podprogram: Rozwój Lokalny; Dotacje i granty/?
 
 

Odp.: Zgodnie z zapisem w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje 2.1.1 Kwalifikowalność wnioskodawców: kto może aplikować? Wnioskodawca:

 • jest organizacją pozarządową, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie
 • posiada siedzibę na terenie realizacji projektu (w powiecie kieleckim, opatowskim, ostrowieckim lub sandomierskim z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św.)
 • ma charakter lokalny, tj. działa na terenie powiatów objętych projektem
 • działa na zasadzie non-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub przeznacza wygenerowany zysk na cele statutowe

W związku z powyższym organizacja pozarządowa mająca siedzibę w Kielcach, czyli poza terenem realizacji w/w projektu nie może wnioskować o dotację.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl