PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
Aktualności
 
 
Artykuły:
 
 

W opisie przedmiotu zamówienia określenie „moc (kW) 12,7” otrzymuje brzmienie „moc (kW) do 3”.

Jednocześnie wydłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 15 lutego 2017 r. do godz. 16.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

Data dodania: czwartek, 9 lutego 2017r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  111/SPPW/2017 w sprawie „Budowy lekkiej wiaty magazynowej przy Inkubatorze kuchennym/przetwórczym w Dwikozach” dla potrzeb Inkubatora, który powstaje w Dwikozach w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością".

Uwaga! opis przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym nr 111/SPPW/2017 w sprawie „Budowy lekkiej wiaty magazynowej przy Inkubatorze kuchennym/przetwórczym w Dwikozach” uległ zmianie. Nowa wersja zapytania ofertowego dostępna jest tutaj.

Data dodania: środa, 8 lutego 2017r.

W opisie przedmiotu zamówienia zdanie „wyposażony w szklaną pokrywkę, garnek, stalowy koszyk, kratkę do umieszczenia na dnie garnka” otrzymuje brzmienie „wyposażony w pokrywkę, kratkę do umieszczenia na dnie garnka”.

Jednocześnie wydłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 15 lutego 2017 r. do godz. 16.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

Data dodania: środa, 8 lutego 2017r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 109/SPPW/2017 w sprawie dostawy nowych fabrycznie wózków na sita i wózków magazynowych dla potrzeb Inkubatora kuchennego/przetwórczego, który powstaje w Dwikozach w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością".

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, jako Zamawiający informuje, że z powodu braku wymaganej liczby ważnych ofert na zapytanie ofertowe nr 109/SPPW/2017 dotyczące usługi polegającej na wykonaniu pomiarów, zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu nowych wózków do transportu sit z materiałem przeznaczonym do suszenia w suszarni komorowej oraz wózków magazynowych dla potrzeb Inkubatora kuchennego/przetwórczego, zapytanie zostaje powtórzone. Informacja i dokumenty do pobrania są dostępne tutaj.

Data dodania: wtorek, 7 lutego 2017r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 106/SPPW/2017 w sprawie dostawy oraz montażu fabrycznie nowych mebli kuchennych i elementów wyposażenia dla potrzeb Inkubatora kuchennego/przetwórczego, który powstaje w Dwikozach w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością".

Data dodania: wtorek, 7 lutego 2017r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 104/SPPW/2017 w sprawie dostawy drobnego sprzętu i środków czystości dla potrzeb Inkubatora kuchennego/przetwórczego, który powstaje w Dwikozach w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością".

Data dodania: piątek, 3 lutego 2017r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 103/SPPW/2017 w sprawie dostawy fabrycznie nowego sprzętu gospodarczego dla potrzeb Inkubatora kuchennego/przetwórczego, który powstaje w Dwikozach w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością".

Data dodania: piątek, 3 lutego 2017r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 100/SPPW/2017 w sprawie opracowania i wykonania napisu na elewacji budynku, tablicy informacyjnej, drogowskazu oraz aranżacja witryn okiennych dla potrzeb Inkubatora kuchennego/przetwórczego, który powstaje w Dwikozach w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością".

Data dodania: piątek, 3 lutego 2017r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 102/SPPW/2017 w sprawie dostawy fabrycznie nowego odkurzacza przemysłowego dla potrzeb Inkubatora kuchennego/przetwórczego, który powstaje w Dwikozach w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością".

Data dodania: czwartek, 2 lutego 2017r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 101/SPPW/2017 w sprawie dostawy fabrycznie nowej myjki wysokociśnieniowej dla potrzeb Inkubatora kuchennego/przetwórczego, który powstaje w Dwikozach w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością".

Uwaga! opis przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym nr 101/SPPW/2017 na dostawę fabrycznie nowej myjki wysokociśnieniowej uległ zmianie. Nowa wersja zapytania ofertowego dostępna jest tutaj.

Data dodania: czwartek, 2 lutego 2017r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl