PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
Jesteś tutaj: Strona głowna
Nabory wniosków o dotacje
 
 
Artykuły:
 
 

W związku z ogłoszonym przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości naborem wniosków w ramach projektu „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” , zapraszamy na spotkanie przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych  instytucji kultury z powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego.

Data dodania: środa, 3 lutego 2016r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 lutego do dnia 4 marca 2016 r. można składać wnioski o dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w ramach naboru wniosków I/2016/SiK

Data dodania: piątek, 29 stycznia 2016r.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

Nr wniosku

Wnioskodawca

Średnia ocen

Przyznana kwota dofinansowania

1/I/2014/IP

Centrum Tradycji, Turystyki i kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

ul. Partyzantów 3; 26-004 Bieliny

www.osadasredniowieczna.eu

80 pkt

400.000 zł

Data dodania: środa, 5 sierpnia 2015r.

Uprzejmie informujemy, że ocenie merytorycznej poddano 60 wniosków, które przeszły ocenę formalną.  Dofinansowanie otrzymało 27 wniosków.  Pozostałe wnioski złożone w tym naborze, w ocenie ekspertów, nie otrzymały wymaganej liczby punktów w sekcji „adekwatność” lub uzyskały całkowitą ocenę poniżej wymaganego progu 65 punktów.

Do pobrania:

Data dodania: czwartek, 11 czerwca 2015r.

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości informuje, że w dniach od 18 maja do 15 czerwca 2015  r. można składać wnioski o dotację dla przedsiębiorstw.

Data dodania: wtorek, 12 maja 2015r.

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu na „Lokalny produkt sieciowy” realizowany w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Uczestnikami konkursu mogą być grupy partnerskie/partnerstwa formalnie zarejestrowane lub nieformalne, działające w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim i sandomierskim (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św).

Celem konkursu jest zachęcenie do współpracy partnerskiej lokalnych podmiotów, reprezentujących różne sektory, wspierających lokalny rozwój społeczno- gospodarczy, a w szczególności promowanie tworzenia i wdrażania lokalnych produktów sieciowych w sektorze turystyki.

Data dodania: poniedziałek, 16 marca 2015r.

Uprzejmie informujemy, iż zmieniono zapis w Wytycznych do przygotowywania wniosków o dotacje w ramach konkursu III/2015/NGO. Zmianie uległ zapis na stronie 20 wytycznych, pkt. 2.6.1 Przyznanie dotacji/Zabezpieczenie umowy.

Aktualny zapis w wytycznych brzmi  „W terminie 14 dni od podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu”.

Do pobrania:

Data dodania: piątek, 6 marca 2015r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 marca do dnia 31 marca 2015  r. można składać wnioski o dotację dla osób uruchamiających działalność.

Data dodania: piątek, 27 lutego 2015r.

 Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 marca do dnia 31 marca 2015 r. można składać wnioski o dotację dla organizacji pozarządowych.

Data dodania: piątek, 27 lutego 2015r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl