PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
  Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
Zapraszamy do składania wniosków o dotację dla Absolwentów Świętokrzyskiej Akademii Biznesu:
 
 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 lipca 2014 do 18 sierpnia 2014 r można składać wnioski o dotację dla Absolwentów ŚAB

Komplet dokumentów dotyczących naboru wniosków I/2014/ŚAB:

 1. Wytyczne
 2. Wzór wniosku (załącznik 1)
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez współmałżonka bądź akt notarialny o rozdzielności majątkowej małżonków (załącznik 2)
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik 3)
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik 4)
 6. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (załącznik 5)
 7. Oświadczenie o posiadaniu środków na zabezpieczenie wkładu własnego (załącznik 6)

Informujemy również, że warunkiem wypłaty wsparcia jest zawarcie umowy oraz wniesienie w terminie 14 dni od podpisania umowy o dotację zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w wysokości 100 % wartości otrzymanej dotacji .

Formami zabezpieczenia zwrotu projektu otrzymanych środków mogą być w szczególności:

 • poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • hipoteka na nieruchomości,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Wybór formy zabezpieczenia musi zostać zaakceptowany przez OD. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia nie stanowią wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Data dodania: czwartek, 17 lipca 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl