PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
 • Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
  Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
Zapraszenie do udziału w III edycji konkursu na "Lokalny produkt sieciowy"
 
 

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu na „Lokalny produkt sieciowy” realizowany w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Uczestnikami konkursu mogą być grupy partnerskie/partnerstwa formalnie zarejestrowane lub nieformalne, działające w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim i sandomierskim (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św).

Celem konkursu jest zachęcenie do współpracy partnerskiej lokalnych podmiotów, reprezentujących różne sektory, wspierających lokalny rozwój społeczno- gospodarczy, a w szczególności promowanie tworzenia i wdrażania lokalnych produktów sieciowych w sektorze turystyki.

Wnioski na Konkurs są przyjmowane  w terminie do dnia 29 maja 2015 roku, należy je składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej dokumentacji konkursowej /regulamin konkursu, formularz wniosku, karty oceny formalnej i merytorycznej/.

Dokumenty do pobrania:

Data dodania: poniedziałek, 16 marca 2015r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl