PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
 • Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
  Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
Wszczęcie postępowania mającego na celu wybór partnerów do realizacji projektu pod nazwą „Świętokrzyska Akademia Biznesu”
 
 

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu ogłasza wszczęcie postępowania mającego ma celu wybór partnerów do realizacji projektu pod nazwą „Świętokrzyska Akademia Biznesu”, realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (na podstawie umowy URP/SPPW/1.1/KIK/08).

Uprzejmie zapraszamy do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach w celu podjęcia współpracy przy realizacji „Świętokrzyskiej Akademii Biznesu”.

W załączeniu ogłoszenie o wszczęciu postępowania.

We would like to kindly inform that the Centre for Business Promotion and Entrepreneurship in Sandomierz, Poland hereby institutes a request for proposals procedure to select partners for realisation of a project entitled „Świętokrzyskie Business Academy” on account of „Świętokrzyskie Mountains – Our Future” Programme, co-financed by Switzerland as part of the Swiss cooperation programme with new member states of the European Union, Agreement No. URP/SPPW/1.1/KIK/08.

We kindly invite you for submission an application for entering negotiations for cooperation within the „Świętokrzyskie Business Academy”.

Attached please find the announcement for entering negotiations.

Data dodania: piątek, 17 maja 2013r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl