PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
O projekcie
 
 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach  realizuje projekt Świętokrzyska Kuźnia Smaków w ramach Programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością  współfinansowany przez  Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego  Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt jest komponentem Podprogramu [PP],  Rozwój Lokalny, Programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością.

Projekt Świętokrzyska Kuźnia Smaków  realizowany jest przez ŚODR w Modliszewicach w ramach Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Realizowany będzie w czterech powiatach regionu Gór Świętokrzyskich tj.  sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, kieleckim w okresie: 

od 1 maja 2013r.  do 30 czerwca 2015r.       

Celem głównym projektu jest wykreowanie i urynkowienie wybranych produktów lokalnych i tradycyjnych poprzez sieć ciekawostek kulinarnych regionu. 

Cele szczegółowe to:

 1. Upowszechnienie wiedzy  na temat roli produktów  lokalnych  i tradycyjnych w rozwoju regionu Gór Świętokrzyskich. 
 2. Upowszechnienie wiedzy z zakresu przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej oraz żywienia w oparciu o kuchnię regionalną.
 3. Zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców regionu na temat  kuchni regionalnej  oraz jej  upowszechnianie w ofercie żywieniowej  turysty.
 4. Zwiększenie dostępności do produktów lokalnych i tradycyjnych  poprzez utworzenie szlaku     Świętokrzyska Kuźnia Smaków.
 5. Podwyższenie  atrakcyjności turystycznej regionu Gór Świętokrzyskich poprzez sieć ciekawostek kulinarnych na szlakuŚwiętokrzyską Kuźnię Smaków.

Beneficjentami bezpośrednimi projektu będą  mieszkańcy obszarów  wiejskich: rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, restauratorzy / właściciele gastronomii.

W ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków realizowane będą między innymi następujące zadania:

 1. Organizacja 5 konferencji dla 400 osób.
 2. Organizacja 8 szkoleń dla 160 osób.
 3. Organizacja 4 seminariów  wyjazdowych dla 160 osób.
 4. Wydanie książki kucharskiej  - zbór potraw regionalnych.
 5. Opracowanie  12 wniosków na Listę Produktów Tradycyjnych.
 6. Wytyczenie  szlaku „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”.
 7. Wydanie mapy szlaku „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”.
 8. Założenie domeny internetowej z elektroniczną mapą szlaku.

Szczegóły realizacji wybranych zadań projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków w powiatach sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, kieleckim:

Konferencje

Zostaną zorganizowane  4 konferencje otwierające projekt w każdym z powiatów. Uczestnikami  konferencji będą przedstawiciele samorządów ( powiatów i gmin),

instytucji pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ośrodków kultury oraz stowarzyszeń i lokalnych grup działania a także liderzy środowisk wiejskich. Celem konferencji będzie przedstawienie celów i założeń projektu a także  wskazanie roli produktów  lokalnych  i tradycyjnych w rozwoju  turystycznym – gospodarczym regionów. 

Szkolenia i seminaria wyjazdowe

Zostaną zorganizowane dwa rodzaje szkoleń dla beneficjentów  projektu tj.  mieszkańców obszarów  wiejskich: rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, restauratorów / właścicieli gastronomii.

 1. Przetwórstwo tradycyjne i sprzedaż bezpośrednia.
 2. Żywienie w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny.

Szkolenia będą miały charakter stacjonarny  tj. 3 dni / 22 godziny zajęć w formie wykładów i warsztatów w każdym powiecie. Szkolenia są bezpłatne. Na szkolenia uczestnicy będą dojeżdżać na własny koszt.

I tura szkoleń odbędzie się  w okresie:  wrzesień/ październik  2013r. 

Zostanie przeszkolonych 80 osób ( po 20 osób z każdego powiatu) z zakresu przetwórstwa  tradycyjnego produktów pochodzenia roślinnego i  zwierzęcego na poziomie gospodarstwa   oraz sprzedaży bezpośredniej.

II tura szkoleń odbędzie się w okresie: luty/ marzec 2014r.

Zostanie przeszkolonych 80 osób ( po 20 osób z każdego powiatu) z zakresu organizacji żywienia w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny.                                                         

Ważnym uzupełnieniem  każdej tury szkoleń  będą  seminaria wyjazdowe poza teren województwa świętokrzyskiego.

 • 2 seminaria wyjazdowe dla 80 osób z zakresu organizacji przetwórstwa tradycyjnego  i sprzedaży bezpośredniej – październik / listopad 2013r.
 • 2 seminaria wyjazdowe  dla 80 osób  z zakresu  organizacji żywienia w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny  - kwiecień/maj 2014r.

Rekrutacja beneficjentów na szkolenia  odbywać się będzie poprzez karty zgłoszenia dostępne na stronie internetowej: www.sodr.pl  / Świętokrzyska  Kuźnia Smaków i www.swietokrzyskieswiss.pl .

Beneficjenci otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, pełne wyżywienie i zakwaterowanie podczas pobytu na szkoleniach  oraz seminariach wyjazdowych.

Wnioski na Listę Produktów Tradycyjnych

Opracowanych zostanie 12 wniosków na Listę Produktów Tradycyjnych dla produktów ubiegających się o status produktu tradycyjnego.  Wnioski  zostaną  złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego do 30 września 2014 roku.

Celem zadania będzie zgromadzenie wiedzy o produktach i potrawach tradycyjnych charakterystycznych dla regionu Gór Świętokrzyskich, wytwarzanych na małą skalę a także wskazanie potencjału  rynkowego  tych produktów  oraz  możliwościach  wykorzystania dziedzictwa kulinarnego jako źródła dodatkowego dochodu w gospodarstwach. Zadaniem nadrzędnym będzie promocja  produktów regionu Gór Świętokrzyskich na szczeblu krajowym.

Odbiorcami zadania będą mieszkańcy wskazanych powiatów, zwłaszcza ci, którzy upatrują w produkcji żywności  tradycyjnej i regionalnej źródło dodatkowego dochodu.

Książka kucharska  - zbór potraw regionalnych

Wszyscy mieszkańcy regionu  Gór Świętokrzyskich będą mogli mieć swój wkład w powstanie książki.   Zostanie ogłoszony konkurs na najlepszą  potrawę regionalną, która będzie się  mogła znaleźć w książce kucharskiej.

 Konkurs potrwa od 1 września 2013r. do 30 sierpnia 2014r.

Nagrodą będzie  książka kucharska – zbiór potraw regionalnych wydana w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków.  Szczegóły związane z konkursem  dostępne będą na stronie internetowej: www.sodr.pl  / Świętokrzyska  Kuźnia Smaków i   www.swietokrzyskieswiss.pl 

Książka będzie stanowiła swego rodzaju narzędzie dydaktyczne   dla gospodarstw agroturystycznych i restauracji/gastronomii z  powiatów kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, sandomierskiego, ułatwiające  promocję kuchni regionalnej. Pozwoli upowszechniać na rynku konsumenta charakterystyczne potrawy regionu świętokrzyskiego jako jego  wizytówkę kulinarną.

Szlak  Świętokrzyska Kuźnia Smaków

To umowna forma szlaku mająca  w swoim założeniu pokazać miejsca wytwarzania i sprzedaży  produktów lokalnych i tradycyjnych poprzez sieć ciekawostek kulinarnych regionu.  Na szlaku będą mogli znaleźć się  producenci wytwarzający  i/lub oferujący produkt lokalny, tradycyjny, kuchnie regionalną – uczestnicy szkoleń  w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków  a także podmioty oferujące taki produkt , które zadeklarują  swój udział znalezienia  się na szlaku. Wyboru podmiotów dokona zespół ekspertów, który   zweryfikuje  podmioty do zamieszczenia na mapie szlaku.

Szczegóły związane z uruchomieniem tego zadania   dostępne będą na stronie internetowej: www.sodr.pl  / Świętokrzyska  Kuźnia Smaków i   www.swietokrzyskieswiss.pl 

Zostanie wydana  mapa szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków z zaznaczonymi podmiotami oferującymi produkt lokalny i tradycyjny oraz kuchnię  regionalną -  w celu między innymi  łatwego dotarcia przez  turystę zmotoryzowanego. Potencjalny konsument otrzyma informację, jaki produkt, gdzie i kiedy będzie można kupić. Założenie domeny internetowej z elektroniczną mapą szlaku będzie  dodatkowym narzędziem ułatwiającym   dostęp do produktów na   szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków.

Podmioty na   szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków, zostaną oznakowane  poprzez  jednolite tabliczki informacyjne, które  ułatwią ich  identyfikację w terenie.

Zadanie zostanie zakończone w II kwartale 2015r.

Promocja rezultatów projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków zostanie przeprowadzona podczas konferencji podsumowującej projekt w  II kwartale 2015r. podczas targów AGROTRAVEL w Kielcach.

Zapraszamy do współpracy zainteresowane osoby.

Kontakt:
Teresa Wąsik, Kierownik projektu
ŚODR Modliszewice
tel. 41 372 22 84 do 86, fax 41 372 34 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sodr.pl  

Data dodania: czwartek, 31 października 2013r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl