PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
  Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
Zakończono cykl szkoleń dla liderów
 
 

Dobiegł końca cykl bezpłatnych szkoleń dla osób pełniących rolę liderów społeczności lokalnych, realizowanych w ramach projektu „Szkolenia Liderów”, programu  „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.

Celem szkoleń było podniesienie lokalnego potencjału liderskiego wśród przedstawicieli organizacji wiejskich i lokalnych partnerstw. Projekt „Szkolenia Liderów” adresowano do osób aktywnie uczestniczących w życiu społecznym środowisk lokalnych: liderów wiejskich i przedstawicieli organizacji pozarządowych (Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia, koła gospodyń, grupy nieformalne) z terenu objętego programem „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” (powiaty: kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski).

Od grudnia 2012 roku do lutego 2014 r. przeprowadzono dwie edycje szkoleń, a każda z nich zawierała 3 (trzydniowe) moduły tematyczne. W szkoleniach wzięło udział 150 osób.

W ramach modułu szkoleniowego „Psychologia dla liderów” uczestnicy szkolenia:

 • nabyli/ podnieśli umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji międzyludzkiej;
 • nabyli/poszerzyli wiedzę na temat psychologii funkcjonowania zespołu;
 • rozwinęli umiejętności w zakresie asertywności, radzenia sobie z emocjami, budowania konstruktywnych relacji z ludźmi;
 • podnieśli wiedzę związaną z kierowaniem zespołami;
 • pogłębili umiejętność współpracy i skutecznego rozwiązywania konfliktów.

W ramach modułu szkoleniowego „Zarządzanie dla liderów” uczestnicy szkolenia:

 • nabyli/poszerzyli wiedzę na temat różnych aspektów zarządzania organizacją;
 • rozwinęli umiejętności praktyczne w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność;
 • podnieśli wiedzę w zakresie planowania i zarządzania przedsięwzięciami oraz efektywnego zarządzania własnym czasem pracy;
 • poszerzyli kompetencje związane z rolą lidera pełnioną w społeczności lokalnej.

W ramach modułu szkoleniowego „Lider i zasoby lokalne” uczestnicy szkolenia:

 • nabyli/poszerzyli wiedzę na temat różnych aspektów zachowania i korzystania z lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz ich znaczenia dla rozwoju regionu
 • rozwinęli umiejętności praktyczne w zakresie analizy silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń w otoczeniu;
 • podnieśli wiedzę w zakresie analizy i wykorzystania lokalnych zasobów kultury ludowej w działalności organizacji;
 • pogłębili umiejętności w zakresie planowania rozwoju organizacji na bazie zidentyfikowanych zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich określonych w publikacji „Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów regionu Gór Świętokrzyskich”;
 • poszerzyli kompetencje związane z pełnieniem roli liderów w  społeczności lokalnej.

Udział w szkoleniach pozwolił na wymianę doświadczeń między uczestnikami, a także integrację reprezentowanych środowisk. My natomiast oczekujemy, że nabyta wiedza i umiejętności przyczynią się także do podejmowania współpracy partnerskiej, wspólnych inicjatyw oraz skutecznego ubiegania się o dotacje w ramach programu Góry Świętokrzyskie nasza przyszłością”.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem „Szkoleniami Liderów” i ograniczoną liczbą miejsc nie wszyscy zainteresowani mogli wziąć w nich udział. Planujemy więc zorganizować dodatkową edycję szkoleń w 2015 r. Zapraszamy zatem na naszą stronę www, na łamach której będziemy informować o terminie realizacji szkoleń i rekrutacji.

 
 
 
 
 
 
 
 
Data dodania: środa, 19 marca 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl