PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
  Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
Uzupełnienie treści zapytania ofertowego nr 47/SPPW/2015 oraz zamiana terminu składania ofert, który upływa dnia 15.06.2015 r.
 
 

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający uzupełnił i zmienił treść zapytania ofertowego nr 47/SPPW/2015 wraz z załącznikami.

Wprowadzone uzupełnienia i zmiany:

1) w rozdz. V. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY zapytania ofertowego dodano punkt 4, w brzmieniu:

„4. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dokonać wypłaty zaliczki na poczet realizacji części przedmiotu zamówienia, jednak w wysokości nie większej niż 20 % wartości poszczególnych wizyt studyjnych.”

2) w załączniku nr 5 WZÓR UMOWY, w paragrafie § 4 Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób zapłaty – dodano punkt 8, w brzmieniu:

„8. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dokonać wypłaty zaliczki na poczet realizacji części przedmiotu zamówienia, jednak w wysokości nie większej niż 20 % wartości poszczególnych wizyt studyjnych.”

3) w związku ze zmianami wprowadzonymi w treści zapytania ofertowego oraz w załączniku nr 5, Zamawiający zmienia treść pkt. 1. w rozdz. VIII. MIEJSCE ORAZ TERMINSKĄŁDANIA OFERT zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

„1. Termin składania ofert: od dnia 12 maja 2015 r. – do dnia 15 czerwca 2015 r. do godz. 16.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.”

Dokumenty do pobrania:

Data dodania: środa, 3 czerwca 2015r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl